Písomky / DÚ Známky Rozvrh Suplovanie Zápis Kontakt Hodnotiaca správa

Utorok 21. 10. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.10.2014)
Bianka Kucháriková (V.B)
Zajtra (Streda 22.10.2014)
Rebeka Gunárová (I.A)
Počet návštev: 1253752

Vitajte na stránkach našej školy

Aktuality

 • Výstavka jesenných plodov

  Milí žiaci!

  Je čas jesene - ročného obdobia bohatého na plody prírody. Chceme vás vyzvať, aby ste tak ako v minulých rokoch aj tentokrát priniesli do školy rôzne plody jesene - tekvice, zeleninu a ovocie zaujímavých tvarov a rôznych farieb. Nosiť ich môžete do 1. A triedy pani učiteľke Mgr. Molnárovej. Výsledkom bude výstavka plodov jesene, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch školy. Ďakujeme.

 • Súťaž mladých požiarnikov

  Tretí októbrový deň sa v obci Torysa konala súťaž mladých požiarnikov z viacerých škôl.  V súťaži bolo 14 tímov , ktoré boli rozdelené na mužské a ženské družstvá. Našu školu reprezentoval mužský tím -  4 chlapci a jedno dievča. Každý tím mal splniť  7 úloh, podľa ktorých sme boli hodnotení. 1. úloha – streľba zo vzduchovky: každý účastník strieľal poležiačky zo vzduchovky na určenú      vzdialenosť. Za každý nespadnutý  kolok  sa udeľoval 1 trestný bod, maximum 10 trestných bodov. 2. úloha – požiarna príprava: dvaja členovia  rozložili hadice a spajali ich, tretí  naskrutkoval  sací kôš a štvrtý člen rozvinul lanko a pripevnil na ventil sacieho koša. Za každý zlý spoj sa udeľovalo 5 trestných bodov, max. 20 trestných bodov. 3. úloha – topografická príprava. Dvaja členovia pomocou buzoly hľadajú azimut bodov, každý podľa toho čo vytiahol v zadaní. Nesprávne určený azimut 5 trestných bodov, ak sa nedodržal časový limit  90 sekúnd,  maximálne 15 trestných bodov. 4. úloha – hod granátom.  Každý člen hádže 2 granáty na viditeľný cieľ na vzdialenosť  8 metrov. Pre každý hod mimo cieľ sa udelil 1 trestný bod, max. 10 trestných bodov. 5. úloha –   ošetrenie poranenej časti tela. Jeden súťažiaci znehybní poranené predlaktie pomocou trojrohej šatky a ostatní zabezpečia prenos  raneného na stoličke  vytvorenej z rúk.  Nesprávne ošetrenie -  5 trestných bodov, maximum 10 trestných bodov. 6. úloha - vodná priekopa. Každý člen hliadky prekoná označenú vodnú priekopu širokú 1,5 metrov a dlhú 15 metrov. Za každý prešľap  1 trestný bod, maximálne 10 trestných bodov. 7. posledné stanovište- beh na cieľ.  V cieli kapitán odovzdá súčet trestných bodov,  ktoré sa potom odpočítajú a  stanovuje sa poradie účastníkov. Prvé miesto získal chlapčenský tím zo ZŠ Komenského Lipany. Náš tím sa umiestnil na 8. mieste.

 • Coca cola cup

  V pondelok 6. októbra s chlapci a dievčatá našej školy zúčastnili prvého kola celoslovenskej súťaže vo veľkom futbale. Chlapci prehrali so športovou školou ZŠ, Komenského  5:0. Úspešnejšie boli dievčatá,k ktoré po dramatickom priebehu remízovali s družstvom zo ZŠ, Komenského 3:3, hoci tesne pred koncom po dvoch góloch Z. Prevužňákovej a K. Sčislákovej viedli 3:0. Po streľbe z pokutových kopov vyhrali 4:1 a postúpili do druhého kola. Blahoželáme.

 • Výstavka liečivých rastlín

  „Hurá!" takto zareagovali žiaci piatych ročníkov, keď im panie učiteľky oznámili, že  29. septembra pôjdu na výstavu liečivých rastlín do priestorov MsÚ v Lipanoch. Je to už jubilejná desaťročná výstavka, ktorú realizuje pani Irena Liščinská, ktorá počas svojej pedagogickej praxe vštepovala svojim žiakom silu liečivých rastlín pre zdravie ľudí. Výstava, na ktorej žiaci videli veľké množstvo liečivých bylín a získali vedomosti o ich nenahraditeľných účinkoch, bola veľmi užitočná a poučná. Vážená pani Irena Liščinská, dovoľte nám, aby sme Vám poďakovali za Vašu ochotu odovzdať nám odborné vedomosti a užitočné rady o liečivých rastlinách. Prajeme Vám veľa zdravia a energie do  ďalších rokov života (aj vďaka liečivým rastlinám).

 • Plavecký výcvik

  V dňoch od 22. do 26. septembra sa žiaci 6. A a 6. B triedy zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Drienici. Plavecký výcvik pozostával z dvoch hodín plávania počas dňa. Prvý deň sme boli rozdelení do dvoch skupín – plavci a neplavci. Jednotlivým skupinám sa venovali pán riaditeľ Mgr. Palenčár, pani učiteľka Mgr. Čamajová a pán učiteľ Mgr. Adamečko. Plavci si zdokonaľovali svoje plavecké schopnosti a neplavci sa učili plávať a nebáť sa vody. Posledný deň výcviku skoro každý z nás dokázal v rámci svojich síl preplávať určitý počet metrov. Tí najzdatnejší preplávali aj 200 metrov bez prestávky. Na plaveckom výcviku aj počas cesty autobusom sme zažili veľa zábavy. Veríme, že každý z nás naň bude dlho v dobrom spomínať.

 • Sociálno-adaptačný výcvik piatakov

  Je nám všetkým známe, že začiatky bývajú ťažké – aj tie školské. Preto sme sa pre rozhodli pre našich piatakov zorganizovať trojdňový sociálno- adaptačný výcvik, ktorý im mal pomôcť uľahčiť adaptáciu na nové školské prostredie či nový kolektív. Žiaci piatych ročníkov , spolu s triednymi učiteľkami - Mgr. Zuzanou Čekanovou a PaedDr. Annou Dzurusovou,  sa ho zúčastnili v dňoch 22.-24.septembra.

 • Putovanie za Putnovom

  Náš región má veľa zaujímavých miest. Takýmto miestom je Putnov. Pomenovanie Putnov je od slova putovať. V Putnove kedysi nocovali prievozníci a prepriahali si záprahy, aby  putovali po tzv. "tokajskej " alebo „putnovskej“ ceste do Poľska  na zámok Wawel, kam sa expedovalo z krivianskych pivníc vykysnuté víno z tokajského hrozna. K Putnovu  sa viaže aj miestna povesť, že tam bola tajná pivnica plná zlatých dukátov, ktorá sa raz do roka otvárala a to na Zelený štvrtok... Veríme, že aj vo Vás zahorí túžba navštíviť toto pomaly zabudnuté miesto. Je to kúsok nádherného kraja, o ktorom  málo vieme. Členovia krúžku Hrady nášho regiónu sa tam dostali  turistickým chodníkom po zelenej značke z Lipian v nedeľu 21. septembra. Aj keď sme nenašli zlato, ale výlet stál za to.

 • Varíme zdravo a chutne

  V tomto školskom roku sa v rozvrhu tried siedmych a ôsmych ročníkov objavil nový vyučovací predmet Špecifická príprava dievčat. Obsahom predmetu je organizácia práce v kuchyni, skladovanie potravín, transport a obchodná manipulácia, príprava jedálneho lístka, stolovanie, príprava a podávanie jedál. V každej pracovnej skupine je určená hospodárka, ktorá vedie finančnú agendu, pretože žiačky finančne prispievajú na nákup potravín. Žiačky už majú prvé skúsenosti s prípravou zeleninovej, paradajkovej a drožďovej polievky a tiež zeleninovým rizotom a sladkými slivkovými guľami. Ďakujeme vedeniu školy a najmä pánovi zástupcovi Mgr. M. Šuhajovi, ktorí nám vytvorili novú krásnu školskú cvičnú kuchynku, v ktorej je všetko potrebné na prípravu a podávanie chutných jedál.

 • Európska noc výskumníkov

  Ôsmeho ročníka najväčšieho festivalu vedy na Slovensku, ktorý sa konal posledný septembrový piatok  26. septembra  v košickej Optime, sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka. Bohatý a veľmi pestrý program  oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Pripravili si pre nás rôzne vedecké prezentácie, prednášky, výstavy a iné. Mnohých zaujal robotický pes alebo levitujúci  vláčik. Ďalej sme mohli pozorovať rastliny pod mikroskopom a vidieť mnoho zaujímavých robotov. Nikomu určite neušla  helikoptéra na ovládanie alebo ovládanie robota vlastnou mysľou. Vidieť sme mohli aj  kamene v rôznych podobách. Za sprievod ďakujeme vyučujúcim Ing. D. Neméthovej a Mgr. H.Troščákovej.

 • Plenárna schôdza rodičovskej rady

  Vo štvrtok  25. septembra o 16.00 hod. sa konala plenárna schôdza rodičov, na ktorej sa rodičia v správach dozvedeli o činnosti rodičovskej rady a hospodárení s finančnými prostriedkami v školskom roku 2013/2014. Predseda RR  Róbert Roba poďakoval rodičom za pomoc pri realizácii rôznych podujatí školy, napr. Perníkové dopoludnie, Veľkonočný turnaj rodičov, Ukáž rodičom svoju školu a iné.  Počas plenárnej schôdze prebehla voľba členov RR, do ktorej boli zapojení aj zástupcovia rodičov z prvých a piatych ročníkov. Predseda RR nabádal rodičov, aby denne kontrolovali dochádzku žiakov a tiež pomáhali deťom s domácou prípravou na vyučovanie. Poprosil rodičov, aby pomáhali škole, ktorá je druhým domovom detí.