Písomky / DÚ Známky Rozvrh Suplovanie Zápis Kontakt Hodnotiaca správa

Piatok 19. 12. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 19.12.2014)
Kristián Kandráč (II.A)
Judita Kollárová (VII.B)
Zajtra (Sobota 20.12.2014)
Klaudia Feltovičová (VI.B)
Počet návštev: 1309692

Aktuality

 • Rozprávkové Vianoce

  POZVÁNKA

  Vedenie základnej školy a kolektív učiteľov srdečne pozývajú rodičov a obyvateľov mesta na vianočný koncert s názvom ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE, ktorý sa uskutoční 17. decembra (streda) o 16.30 hod. v Mestskej hale v Lipanoch.

 • Zimné vydanie Hviezdičky

  Milí žiaci! Práve vychádza zimné vydanie časopisu Hviezdička. Nájdete v ňom aktuality zo života školy, vlastnú tvorbu žiakov, ankety, omaľovanky, vtipy a hádanky. Cena jedného výtlačku je 0,40 €. 

  Redakčná rada časopisu

 • Hravo s chémiou

  Od septembra pracuje na našej škole chemický krúžok. Jeho členovia,  žiaci  8. a 9. ročníka, v ňom každý utorok realizujú niekoĺko zaujímavých pokusov. Pripavujú si ich do projektu EKO hókus pokus,  s ktorým sa Vám predstavia v 2. polroku tohto  školského roku. Keďže sa v rámci projektu učíme pracovať aj s tabletmi z projektu EVSRŠ fotografovať, filmovať, spracovávať videa ponúkame Vám link na stránku chemického krúžku na www.youtube.sk. Ak  chcete vidieť, ako sa na krúžku bavíme,
  pozrite si nasledujúce video: 
  https://m.youtube.com/results?q=zshviezdoslavova..-chemia&sm=3

  Ing. Jana Straková a členovia chemickeho krúžku

 • Vianočný medovníček

  Nastal adventný čas, keď sa pripravujeme na Vianoce. Aj my v našej škole si chceme spríjemniť predvianočnú atmosféru pekným podujatím Vianočný medovníček, ktoré sa bude konať 12. decembra (piatok) vo vestibule školy.

  Milí žiaci, aj Vy sa môžete zapojiť do tejto akcie tým, že donesiete do školy ozdobené medovníčky na výstavku a tiež neozdobené medovníčky, ktoré si v to dopoludnie každý sám ozdobí.

 • Školské kolo Pytagoriády

  Školské kolo 36. ročníka matematickej súťaže PYTAGORIÁDA sa konalo v dňoch 10.- 11. decembra. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov z 3. – 8. ročníka. Najlepší riešitelia budú našu školu reprezentovať  v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 16. a 17. marca 2015. Za organizáciu súťaže bola zodpovedná Mgr. HelenaTroščáková. Členkami komisie boli Ing. Jana Straková a PaedDr. Anna Dzurusová.

 • Mikulášsky turnaj v halovom futbale

  V pondelok 8. decembra sa chlapci 3. a 4. ročníka zúčastnili na Mikulášskom turnaji v halovom futbale v ZŠ, Komenského 113. Po prehre 0:2 s domácim družstvom postupne víťazili s Ľutinou 5:1, Kamenicou a Dubovicou zhodne 2:1. V konečnom zúčtovaní získali naši žiaci krásne 2. miesto. Chlapcom blahoželáme!

  Ing. Stanislav Reištetter

 • Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek

  V Mestskej športovej hale pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany sa  3. decembra  zišlo jedenásť súťažiacich 5-členných družstiev detí zo školských klubov nášho regiónu. Pomaly sa stáva peknou tradíciou, že práve v čase Vianoc aj deti z ŠKD sa chcú navzájom obdarovať. Jednotlivé školské kluby pod vedením svojich vychovávateliek urobili zbierky hračiek a tie odovzdali do burzy. Ako usporiadatelia projektu týmto chceme poďakovaťhlavne deťom a ich rodičom, že nás touto formou podporili pri usporiadaní druhého ročníkatohto podujatia. Naše poďakovanie patrí aj nadácii Modrá Torysa, ktorá prispela finančnou čiastkou a tak si deti do ŠKD okrem starších hračiek mohli odniesťaj úplne nové. Všetci prítomní si prešli stanovištia, v ktorých si navzájomzmerali sily, športové výkony, tvorivosť, vynaliezavosť, vedomosti, ale aj vytrvalosť, či šťastie. Naše poďakovanie patrí týmto ŠKD: Kamenica, Torysa, Brezovica, Krásna Lúka, Rožkovany, Pečovská Nová Ves, Šarišské Michaľany, Lipany, Komenského 113 a Lipany, Hviezdoslavova1. Umiestnenia:

 • Pomôžte škole a prírode!

  Milí žiaci, aj tento školský rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc škole a prírode.

  Ako pomôcť? Aktívnym zapojením sa do všetkých zberových aktivít školy.

  Čo sa zbiera? Starý papier (noviny, časopisy, reklamné letáky, kartóny...), použité tetrapaky z čerstvého mlieka SABI a hliníkové viečka z výrobkov SABI, drobné elektrozariadenia a baterky.

 • Červené stužky

  Gymnázium sv.Františka z Assisi v Žiline organizuje už niekoľko rokov celoslovenskú kampaň Červené stužky. Mladí ľudia 1. decembra nosením červených stužiek vyjadrujú solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí hovoria „pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Aj žiaci našej školy sa zapojili do kampane viacerými aktivitami. Porota zložená z výtvarníkov hodnotila nástenky, ktoré si pripravili jednotlivé triedy a po spoločnej dohode určili tú najkrajšiu. Víťazom sa stala trieda 7.A, ktorej zo srdca blahoželáme. Ďalšou aktivitou našej skoly bolo umiestnenie panelov vo vestibule školy. Takto si žiaci mohli kedykoľvek prečítať zaujímavosti o danej chorobe a kampani s ňou spojenou. Jednu z najkrajších a najpútavejších aktivít „Živú červenú stužku“ vytvorili žiaci prvého stupňa a poukázali na nutnosť uvedomenia si hodnoty zdravia a života. Žiaci 9. ročníka si prezreli film „Anjeli“, po ktorom si otestovali svoje vedomosti o danej problematike. Symboly kampane „červené stužky„ rozdávali žiaci 8. ročníka 1. decembra v uliciach mesta, čim upozorňovali na tento vážny celosvetový problém a šírili odkazy a posolstvá červenej stužky medzi ľuďmi.

 • Svätoplukovi igrici

  Dňa 27. novembra  Matica slovenská v Martine a Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove so ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici v Prešove pripravili sedemnásty ročník okresnej súťaže v speve ľudových piesní pre žiakov a žiačky základných škôl pod názvom Svätoplukovi igrici, keďže sa konala v Roku kráľa Svätopluka.Cieľom súťaže bolo vzbudiť hlboký záujem o kultúrne dedičstvo nášho ľudu a kultivovať lásku k našej vlasti. Súťaž tematicky nadväzovala na doterajšiu spevácku súťaž Kytička domovine. Úlohou súťažiacich bolo zaspievať dve sólové ľudové piesne, aby aspoň jedna z nich bola zo šarišského regiónu. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali sólové speváčky  DFS Júlia Kocúrková a Kristína Jacková. Svoje spevácke kvality si zmerali v II. kategórii vo veľmi silnej 16- člennej konkurencii. Júlia Kocúrková si vyspievala 1. miesto, Kristína Jacková získala špeciálnu cenu poroty za výber piesní a dramaturgiu.