Známky Rozvrh Kontakt Zápis Jedálny lístok Hodnotiaca správa

Z galérie

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 3.5.2016)
Hétháršiová Nikola (VIII.B)
Počet návštev: 1865691

Utorok 3. 5. 2016

Mapa

Právne informácie

Aktuality

 • 28. apríla sa na ZŠ Komenského 113 v Lipanoch sa uskutočnila obvodová súťaž vo vybíjanej dievčat. Zúčastnilo sa 6 družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách. Po náročných skupinových zápasoch sa hralo semifinále. Naše dievčatá po vynikajúcich výkonoch, kde štyri družstvá boli na rovnakej výkonnostnej úrovni skončili na prvom mieste.

  Vybojovali si účasť v krajskom kole, kde, veríme, budú vzorne reprezentovať náš okres.

 • 27. apríla sme sa pod vedením vyučujúcich  zúčastnili exkurzie vo Vedecko- technickom múzeu, ktoré sa nachádza v Košiciach. Prezreli sme si expozíciu banícku a hutnícku. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií a oprášili staré vedomosti. Neskôr sme mali možnosť si vyskúšať svoju logiku v rôznych hlavolamoch a hrách. Nákupné centrum Aupark nám poslúžil ako skrátenej dlhej chvíle čakania na vlak.

 • 10. marca sa v našej učebni chémie zrealizovalo obvodné  kolo  52. ročníka Chemickej olympiády. Hviezdičku reprezentovali tri  deviatačky , celkovo sa do  tohto kola v našom okrese zapojil rekordný počet súťažiacich 17. Našou najúspešnejšou reprezentantkou sa stala Soňa Cifrová z 9.A, ktorá získala 1. miesto. Katarína Skladaná z tej istej triedy obsadila piatu a Katarína Sčisláková z 9.B šiestu priečku. Vďaka vysokému počtu bodov si všetky tri vybojovali postup do krajského kola, ktoré organizovalo 21. apríla  Gymnázium svätého Mikuláša  v Prešove. Aj keď sme sa neumiestnili na víťazných priečkach, každá súťažiaca z našej trojky  získala viac ako 70% a všetky sa  stali  úspešnými riešiteľkami krajského kola. Blahoželáme !

 • Naši chlapci sa zúčastnili súťaže vo volejbale. Uskutočnili sa dva turnaje. Prvý turnaj sa konal 11.4.2016 na ZŠ Komenského 113. Druhý turnaj sa uskutočnil 18.4.2016 na tej istej škole. Po sčítaní bodov sa naši chlapci umiestnili na druhom mieste. Víťazom sa stalo družstvo Komenského 113 Lipany. Naši chlapci sú s týmto výsledkom spokojní. Blahoželáme im.

  Mgr. Elena Čamajoá

 • Vážení  rodičia.

  Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že podľa § 25 ods. 12, písm. a)  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, končí funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy – Rady školy  pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany.

  Riaditeľ školy, na základe prislúchajúcej legislatívy,  vyzýva všetkých rodičov školy k aktívnej účasti na  voľbe 4 členov Rady školy, ktorá sa uskutoční v triedach školy v termíne 28.  april  2016  o 16,30 hod.

 • V stredu 13. apríla 2016 sa uskutočnilo školské online kolo Botanikiády, ktorého sa zúčastnilo dvanásť žiakov piateho ročníka. Do regionálneho kola postúpili dvaja žiaci s najvyšším počtom bodov, Kristína ŠtefčákováLukáš Závada z 5. B triedy. Úspešným riešiteľom školského kola blahoželáme a tešíme sa na regionálne kolo, ktoré sa uskutoční 11. mája 2016 v priestoroch Botanickej záhrady UJPŠ v Košiciach.

 • Deň Zeme sme u nás v škole odštartovali prednáškou s jaskyniarom pánom Koščom, ktorý nás previedol krásami Peru. Po prednáške sme pokračovali v tvorení plagátov na tieto témy:

  • ochrana našej planéty Zem – recyklácia,
  • odpady patria do koša, a nie na zem,
  • kolobeh odpadov v prírode a jeho dopad na životné prostredie.

  A ako každý rok, ani v tento deň sme nezabudli na akciu Vymeň tašku za papier!, pri ktorej sa vyzbieralo 934 kg, za čo veľmi pekne ďakujeme. Vďaka patrí aj žiačkam ôsmeho ročníka, Bibiáne Baňasovej, Stanislave Bujňákovej, Nikole Hetháršiovej, Ivane Josipčukovej, Valérii Krajňákovej, Barbore Molčanovej a Ivane Slaninovej, ktoré v tento deň úspešne reprezentovali našu školu v ekovýchovnom kvíze ENVIRO LIPANY 2016 na ZŠ Komenského 113 v Lipanoch.

 • V tomto školskom roku sa uskutočnil 17. ročník mestskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod vedením Mgr. Dušana Kazimíra, PhD. Práce žiakov obidvoch ZŠ a gymnázia  boli posudzované anonymne pod prideleným kódom. Zloženie poroty bolo volené tak, aby ju tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry, ktorých žiaci sa nezapojili do súťaže a bola tak zabezpečená čo najväčšia objektívnosť. Súťaž sa pre našu školu skončila s týmito výsledkami:

 • Okresné kolo Matematickej olympiády sa konalo  05. 04. 2016 na ZŠ  ul 17. novembra v Sabinove.

  V kategórii Z8 sa na naša žiačka Bibiána Baňasová (VIII.B)  umiestnila na 1. mieste.

  Bibke blahoželáme,  tešíme sa z jej úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

  Mgr. Helena Troščáková

 • V dňoch 8. 03. – 9. 03. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 37. ročníka Pytagoriády,  ktoré sa konalo na ZŠ  Komenského 113 v Lipanoch. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl v okrese Sabinov a žiaci Gymnázia v Lipanoch.

  Naši úspešní riešitelia:

  Kategória P5: