Písomky / DÚ Známky Rozvrh Suplovanie Zápis Kontakt Hodnotiaca správa

Streda 24. 9. 2014

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 25.9.2014)
Sára Skladaná (II.A)
Počet návštev: 1229143

Vitajte na stránkach našej školy

Aktuality

 • Celoškolský aktív ZRPŠ

  VÁŽENÍ RODIČIA!

  Riaditeľstvo základnej školy Vás pozýva na celoškolský aktív ZRPŠ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 25. septembra 2014 o 16.00 v príslušných triedach. Po ňom sa uskutočnia triedne aktívy.

 • Záujmová činnosť

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom i žiakom, že aktuálna ponuka krúžkov školy pre školský rok 2014/2015 sa nachádza na stránke školy v sekcii Krúžky. Žiaci sa môžu zapisovať do krúžkov u svojich triednych učiteľov.

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka

  Druhého septembra sme otvorili brány školy v novom školskom roku 2014/ 2015. Na pôde školy sme privítali  vedenie školy - riaditeľa Mgr. Pavla  Palenčára, zástupcu riaditeľa Mgr. Martina Šuhaja a hostí, medzi nimi obzvlášť prednostu Okresného úradu v Prešove Ing. Vladimíra Jánošíka a zástupkyňu Školského úradu v Lipanoch Mgr. Annu Špyrkovú a samozrejme, všetkých žiakov, rodičov a pedagógov. V tomto školskom roku bude našu školu  navštevovať 305 žiakov. Do školských lavíc po prvýkrát zasadnú prváci  s triednymi učiteľkami Mgr. Ivicou Molnárovou a Mgr. Andreou Semanovou. Novinkou v tomto roku je, že žiaci piatych ročníkov budú mať rozšírené vyučovanie o cudzie jazyky a šport. O kultúrny program sa postarali žiaci DFS Hviezdička pod vedením Mgr. Janky Smolkovej a tiež minuloroční i tohtoroční prváci.Veľa úspechov a elánu v novom školskom roku vo svojich príhovoroch popriali riaditeľ školy  Mgr. Pavol Palenčár a prednosta Okresného úradu v Prešove Ing. Vladimír Jánošík.

 • PRAGUE GAMES 2014

  V dňoch 7.-13. júla 2014 sme sa zúčastnili na 11. ročníku medzinárodného florbalového turnaja v Prahe, kde sme súťažili v kategórii B14.  Lipiansku výpravu tvorilo 21 hráčov a 4 dospelí. Do realizácie projektu bola zapojená Komunitná nadácia Modrá Torysa, naša škola a Školský florbalový klub Stars Lipany. Videli a zažili sme atmosféru a organizáciu tohto obrovského turnaja, ktorý sa hral v trinástich športových halách po celej Prahe. Naši žiaci sa zapojili do rôznych športových súťaží, ktoré boli sprievodným vyplnením akcie. Nechýbala každodenná prehliadka stovežatej Prahy. Tretí augustový týždeň mladší a starší žiaci začali letnú prípravu v našej športovej hale v Lipanoch. V našej kategórii sme sa umiestnili na 16. mieste z 36 družstiev. Myslíme si, že každý zo zúčastnených žiakov a ich rodičov pochopil hlavnú myšlienku a cieľ našej športovej cesty. Vychovávať slušnú a zodpovednú mladú generáciu, za ktorú sa v budúcnosti nebudeme hanbiť. Túto florbalovú sezónu 2014/2015 nás čaká obhajoba titulu majstrov Slovenska. Veríme, že s pomocou vedenia našej školy, vedenia nášho mesta  a rodičov budeme naďalej tvorivými a modernými trénermi a učiteľmi v tomto meste.

 • Vyhodnotenie zberových aktivít

  Koniec školského roka 2013/2014 je už tu a my Vám prinášame vyhodnotenie zberových aktivít za celý školský rok v rámci tried a taktiež mená najlepších zberačov tetrapakov, viečok a papiera. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom blahoželáme a prajeme pekné prázdniny. Dovidenia v septembri!

  Najlepší zberači viečok za školu:

 • Naša Hviezdička druhá

  V utorok 24. júna sa konalo slávnostné vyhlásenie najlepšieho školského časopisu za rok 2013. Naša Hviezdička sa spomedzi zapojených základných škôl zo Sabinovského, ale i Prešovského okresu umiestnila v na peknom druhom mieste. Okrem diplomu sme získali aj vecné ceny a povzbudivý pocit z dobre vykonanej práce. Blahoželáme celej redakčnej rade, zvlášť ďakujeme deviatačkám, ktoré v tomto školskom roku opúšťajú našu školu (Lenka Kocúreková, Lucia Kocúreková, Klaudia Robová, Natália Česánková, Simona Hétháršiová) a prajeme všetko dobré a veľa ďalších tvorivých nápadov.

 • Vychádza letná Hviezdička

  Členky redakčnej rady pre vás pripravili letné vydanie školského časopisu Hviezdička. Nájdete v ňom školské aktuality, vlastnú tvorbu žiakov, hry, súťaže, tajničky, tipy na prázdniny, vtipy a mnoho iného. Cena je 0,40 eur. Peniaze zbierame v priebehu tohto týždňa.

  Redakčná rada

 • Tretia v kraji

  Dňa 5. júna  sa uskutočnilo finálové kolo krajskej súťaže  v speve populárnej piesne detí a mládeže POP   2014 na Malej scéne v DJZ v Prešove. Našu školu reprezentovala žiačka Zuzana Prevužňáková, ktorá spomedzi 70 súťažiacich žiakov ZŠ a SŠ v okresnom kole bola jedna z ôsmich , ktorí sa prebojovali do krajského kola.

 • Naše dievčatá nesklamali

  Naše dievčatá po víťazstve v okresnom kole v malom futbale nesklamali ani v krajskom kole Jednota Cup v Prešove. V základnej skupine skončili na druhom mieste a na postup do semifinále im chýbalo iba jedno víťazstvo. Celkovo skončili na peknom šiestom mieste z 11 družstiev, keď prehrali iba s konečným víťazom  Bardejovom k bronzovým Spišským Štvrtkom. Ďakujem hráčkam: A. Kukučkovej, D. Brinckovej, E. Futejovej, R. Gergelčíkovej, G. Korbovej, A. Podlipovej, S. Hétháršiovej, L. Bujňákovej, K. Bujňákovej, L. Cuprákovej, K. Robovej, K. Reištetterovej, L. Kocúrekovej.

 • Zlatá v celoštátnej súťaži

   V dňoch 8. a 9. júna 2014 sa uskutočnila celoštátna súťaž detského hudobného folklóru pod Roháčmi v Habovke. Súťažilo v nej  viac ako 350 súťažiacich – víťazov krajských súťaží Kreácie detského folklóru z celého Slovenska. Súťažiaci sa v kategóriách detské spevácke skupiny, detské ľudové hudby, speváci inštrumentalisti predstavili najskôr v sobotu popoludní v súťaži pred päťčlennou porotou. Tej predsedal Prof. Bernard Garaj z UKF v Nitre. Za náš kraj získala najvyššie ocenenie z 16 spevákov – zlaté pásmo naša žiačka Júlia Kocúrková. Predstavila sa súťažným programom piesní z regiónu Hornej Torysy  Šuhaju, pre tebe me laju. V rámci dvoch dní zažili mladí interpreti nielen svoju súťaž, ale i tanečnú a muzikantskú školu, na ktorej sa učili tance a piesne z Habovky a Zuberca. Poslaním tejto súťaže je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti a umožniť im prezentovať výsledky svojej práce. Julka, srdečne Ti blahoželáme!