Písomky / DÚ Známky Rozvrh Suplovanie Zápis Kontakt Hodnotiaca správa

Sobota 1. 11. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 1.11.2014)
Denisa Gergelčíková (IV.A)
Denisa Kišeľová (VII.B)
Počet návštev: 1264051

Vitajte na stránkach našej školy

Aktuality

 • Úspech vo výtvarnej súťaži

  Aj v tomto školskom roku usporiadalo Rómske komunitné centrum v Lipanoch výtvarnú súťaž s názvom Rodina na tričku. Súťaže sa zúčastnili šikovní výtvarníci od najmenších škôlkarov až po stredoškolákov, medzi nimi aj žiaci našej školy. Po príchode do centra sme chytili štetce a pustili sme sa do práce. Vybojovali sme si krásne prvé miesto. Ďakujeme usporiadateľom, že sme sa mohli zúčastniť takej vydarenej akcie s nápaditou tematikou. Chcem poďakovať aj pani učiteľke Mgr. Molnárovej za to, že nás sprevádzala a inšpirovala pri práci. Som veľmi rada, že s rómskym komunitným centrom spolupracujeme aj v iných projektoch.

 • Naši florbalisti na Majstrovstvách Slovenska

  V dňoch 14. - 15.októbra  sa mladší žiaci z našej školy zúčastnili Školských majstrovstiev Slovenska v Komárne. Vo svojej kategórii mladších žiakov obsadili 5. miesto. V predošlej sezóne sa  florbalový klub nemusel trápiť prehrami v základnej časti ligy /Východ – Prešovský a Košický kraj/.  Ako povedal Mgr.  Marek Adamečko, tréner našich lipianskych florbalistov, mládežnícka súťaž sa neuveriteľne vyrovnala a o prvú pozíciu v tejto novej sezóne bojuje pätnásť tímov. Úroveň ligy stúpla a zápasy majú väčší náboj. Silnými konkurentmi sú dva košické  a michalovský tím. Prezentujú sa veľmi bojovnými výkonmi. Postúpiť na Majstrovstvá Slovenska chce každý a preto sa musíme aj naďalej pravidelne pripravovať. Všetkým športovcom držíme palce a podporujeme ich.

 • Deň zdravej výživy

  Šestnásty október je Dňom zdravej výživy a október je mesiac úcty k starším.  Aj naša škola si ich pripomína, ale tentoraz inak a veľmi zaujímavo. Začiatok dňa nám spestrili a  význam zdravej výživy zdôraznili jesenne oblečení a naladení prváci, ktorí v triedach okrem prednesu básne zbierali drobné sladkosti. Tie neskôr  žiaci odniesli starkým do charitného domu a deň im spríjemnili aj kultúrnym programom. Starší žiaci si pre ostatných spolužiakov pripravili rozhlasové vysielanie. Neskôr na nás už v telocvični čakali krásne naaranžované stoly a na nich zdravé dobroty – ovocie, zelenina a šaláty. Pracovníčky našej školskej jedálne pripravili krásne prostredie, ktoré sme mohli nielen obdivovať, ale z neho aj ochutnávať. Ovocné zákusky priniesli žiaci  z domu alebo ich pripravili na hodinách pod vedením vyučujúcich. Každý žiak si okrem ochutnávky dobrôt odniesol aj mliečny jogurt. Veríme, že sme potešili aj škôlkarov z obidvoch lipianskych materských škôl, ktorí po prehliadke plodov jesene strávili popoludnie hrami a zábavou možno v ich budúcich  triedach. Na prízemí školy bola nainštalovaná výstavka plodov jesene zhotovená z ovocia a zeleniny, ktoré priniesli  naši žiaci. Ďakujeme všetkým zúčastneným za námahu, ktorej výsledkom bolo vytvorenie  príjemnej jesennej atmosféry .

 • Súťaž mladých požiarnikov

  Tretí októbrový deň sa v obci Torysa konala súťaž mladých požiarnikov z viacerých škôl.  V súťaži bolo 14 tímov , ktoré boli rozdelené na mužské a ženské družstvá. Našu školu reprezentoval mužský tím -  4 chlapci a jedno dievča. Každý tím mal splniť  7 úloh, podľa ktorých sme boli hodnotení. 1. úloha – streľba zo vzduchovky: každý účastník strieľal poležiačky zo vzduchovky na určenú      vzdialenosť. Za každý nespadnutý  kolok  sa udeľoval 1 trestný bod, maximum 10 trestných bodov. 2. úloha – požiarna príprava: dvaja členovia  rozložili hadice a spajali ich, tretí  naskrutkoval  sací kôš a štvrtý člen rozvinul lanko a pripevnil na ventil sacieho koša. Za každý zlý spoj sa udeľovalo 5 trestných bodov, max. 20 trestných bodov. 3. úloha – topografická príprava. Dvaja členovia pomocou buzoly hľadajú azimut bodov, každý podľa toho čo vytiahol v zadaní. Nesprávne určený azimut 5 trestných bodov, ak sa nedodržal časový limit  90 sekúnd,  maximálne 15 trestných bodov. 4. úloha – hod granátom.  Každý člen hádže 2 granáty na viditeľný cieľ na vzdialenosť  8 metrov. Pre každý hod mimo cieľ sa udelil 1 trestný bod, max. 10 trestných bodov. 5. úloha –   ošetrenie poranenej časti tela. Jeden súťažiaci znehybní poranené predlaktie pomocou trojrohej šatky a ostatní zabezpečia prenos  raneného na stoličke  vytvorenej z rúk.  Nesprávne ošetrenie -  5 trestných bodov, maximum 10 trestných bodov. 6. úloha - vodná priekopa. Každý člen hliadky prekoná označenú vodnú priekopu širokú 1,5 metrov a dlhú 15 metrov. Za každý prešľap  1 trestný bod, maximálne 10 trestných bodov. 7. posledné stanovište- beh na cieľ.  V cieli kapitán odovzdá súčet trestných bodov,  ktoré sa potom odpočítajú a  stanovuje sa poradie účastníkov. Prvé miesto získal chlapčenský tím zo ZŠ Komenského Lipany. Náš tím sa umiestnil na 8. mieste.

 • Coca cola cup

  V pondelok 6. októbra s chlapci a dievčatá našej školy zúčastnili prvého kola celoslovenskej súťaže vo veľkom futbale. Chlapci prehrali so športovou školou ZŠ, Komenského  5:0. Úspešnejšie boli dievčatá,k ktoré po dramatickom priebehu remízovali s družstvom zo ZŠ, Komenského 3:3, hoci tesne pred koncom po dvoch góloch Z. Prevužňákovej a K. Sčislákovej viedli 3:0. Po streľbe z pokutových kopov vyhrali 4:1 a postúpili do druhého kola. Blahoželáme.

 • Výstavka liečivých rastlín

  „Hurá!" takto zareagovali žiaci piatych ročníkov, keď im panie učiteľky oznámili, že  29. septembra pôjdu na výstavu liečivých rastlín do priestorov MsÚ v Lipanoch. Je to už jubilejná desaťročná výstavka, ktorú realizuje pani Irena Liščinská, ktorá počas svojej pedagogickej praxe vštepovala svojim žiakom silu liečivých rastlín pre zdravie ľudí. Výstava, na ktorej žiaci videli veľké množstvo liečivých bylín a získali vedomosti o ich nenahraditeľných účinkoch, bola veľmi užitočná a poučná. Vážená pani Irena Liščinská, dovoľte nám, aby sme Vám poďakovali za Vašu ochotu odovzdať nám odborné vedomosti a užitočné rady o liečivých rastlinách. Prajeme Vám veľa zdravia a energie do  ďalších rokov života (aj vďaka liečivým rastlinám).

 • Plavecký výcvik

  V dňoch od 22. do 26. septembra sa žiaci 6. A a 6. B triedy zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Drienici. Plavecký výcvik pozostával z dvoch hodín plávania počas dňa. Prvý deň sme boli rozdelení do dvoch skupín – plavci a neplavci. Jednotlivým skupinám sa venovali pán riaditeľ Mgr. Palenčár, pani učiteľka Mgr. Čamajová a pán učiteľ Mgr. Adamečko. Plavci si zdokonaľovali svoje plavecké schopnosti a neplavci sa učili plávať a nebáť sa vody. Posledný deň výcviku skoro každý z nás dokázal v rámci svojich síl preplávať určitý počet metrov. Tí najzdatnejší preplávali aj 200 metrov bez prestávky. Na plaveckom výcviku aj počas cesty autobusom sme zažili veľa zábavy. Veríme, že každý z nás naň bude dlho v dobrom spomínať.

 • Sociálno-adaptačný výcvik piatakov

  Je nám všetkým známe, že začiatky bývajú ťažké – aj tie školské. Preto sme sa pre rozhodli pre našich piatakov zorganizovať trojdňový sociálno- adaptačný výcvik, ktorý im mal pomôcť uľahčiť adaptáciu na nové školské prostredie či nový kolektív. Žiaci piatych ročníkov , spolu s triednymi učiteľkami - Mgr. Zuzanou Čekanovou a PaedDr. Annou Dzurusovou,  sa ho zúčastnili v dňoch 22.-24.septembra.

 • Putovanie za Putnovom

  Náš región má veľa zaujímavých miest. Takýmto miestom je Putnov. Pomenovanie Putnov je od slova putovať. V Putnove kedysi nocovali prievozníci a prepriahali si záprahy, aby  putovali po tzv. "tokajskej " alebo „putnovskej“ ceste do Poľska  na zámok Wawel, kam sa expedovalo z krivianskych pivníc vykysnuté víno z tokajského hrozna. K Putnovu  sa viaže aj miestna povesť, že tam bola tajná pivnica plná zlatých dukátov, ktorá sa raz do roka otvárala a to na Zelený štvrtok... Veríme, že aj vo Vás zahorí túžba navštíviť toto pomaly zabudnuté miesto. Je to kúsok nádherného kraja, o ktorom  málo vieme. Členovia krúžku Hrady nášho regiónu sa tam dostali  turistickým chodníkom po zelenej značke z Lipian v nedeľu 21. septembra. Aj keď sme nenašli zlato, ale výlet stál za to.

 • Varíme zdravo a chutne

  V tomto školskom roku sa v rozvrhu tried siedmych a ôsmych ročníkov objavil nový vyučovací predmet Špecifická príprava dievčat. Obsahom predmetu je organizácia práce v kuchyni, skladovanie potravín, transport a obchodná manipulácia, príprava jedálneho lístka, stolovanie, príprava a podávanie jedál. V každej pracovnej skupine je určená hospodárka, ktorá vedie finančnú agendu, pretože žiačky finančne prispievajú na nákup potravín. Žiačky už majú prvé skúsenosti s prípravou zeleninovej, paradajkovej a drožďovej polievky a tiež zeleninovým rizotom a sladkými slivkovými guľami. Ďakujeme vedeniu školy a najmä pánovi zástupcovi Mgr. M. Šuhajovi, ktorí nám vytvorili novú krásnu školskú cvičnú kuchynku, v ktorej je všetko potrebné na prípravu a podávanie chutných jedál.