Známky Rozvrh Suplovanie Kontakt Zápis Jedálny lístok Hodnotiaca správa

Z galérie

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 27.5.2015)
Patrik Kocúrko (II.A)
Natália Skladaná (VIII.B)
Počet návštev: 1459979

Streda 27. 5. 2015

Mapa

Právne informácie

Aktuality

 • Cassovia games 2015

  V dňoch 21.-22.5.2015 sa konal mládežnícky turnaj Cassovia games v Košiciach. Cieľom turnaja bola oslava ukončenia tohtoročnej florbalovej sezóny a blížiaceho sa konca školského roka. Mesto Lipany a našu školu reprezentovali dve družstvá v kategórii mladších a starších žiakov. Starší žiaci získali tretie a šieste miesto, mladší žiaci štvrté a siedme miesto.

 • Piatačky na Botanikiáde

  Žiačky Ľudmila Cifrová a Soňa FilipováV.B triedy sa 20. mája zúčastnili druhej etapy projektu BOTANIKIÁDA, ktorá prebiehala v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Šiesty ročník tohto projektu si niesol podtitul „Čo ukrývajú stromy“. Naše piatačky si hravou formou zasúťažili spolu s ďalšími rovesníkmi z rôznych škôl Prešovského a Košického kraja. Aj pre nás pedagógov bol pripravený program formou zaujímavých prednášok z oblasti prírodných vied. Taktiež  účasťou našej školy v tom projekte sme získali 50 % zľavu na vstupnom do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, ktorá platí do konca kalendárneho roka 2015.

 • Športové úspechy

  Mesiac máj už tradične patrí futbalu. Naša škola dosiahla striedavé úspechy na okresných kolách. Ako tradične nesklamali hlavne dievčatá.

  - McDonald Cup: 3. miesto (žiaci 3. a 4. ročník)

  - Dôvera Cup: mladší žiaci - 7. miesto, mladšie žiačky: 2. miesto

  - Coop Jednota: starší žiaci - 9. miesto, staršie žiačky: 3. miesto

 • Dve tretie miesta v okresnom kole

  Dňa 15.5.2015  v priestoroch ZUŠ Sabinov nás víťazky školského kola v speváckej súťaži ľudových piesní „Slávik Slovenska“ Katarína Prevužňáková, Daniela Stariňáková a Júlia Kocúrková reprezentovali v okresnom kole. Dievčatá krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj talent a vzťah k spevu. Ich  výkony  hodnotila trojčlenná komisia v každej kategórii.

 • Výsledky matematických súťaží

  V 2. polroku šk. roka 2014/2015 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola PYTAGORIÁDY (16.-17. 03. 2015), okresného kola MO (08. 04. 2015), matematických súťaží  PANGEA a PIKOMAT. Dosiahli veľmi pekné výsledky, z ktorých sa tešia samotní súťažiaci i vyučujúce.

  Obvodné kolo PYTAGORIÁDY

 • Sabinovský autorský a recitátorský máj

  V utorok 12. mája sa v Sabinove  uskutočnil Sabinovský autorský a recitátorský máj.

  V recitácii získali ocenenie títo žiaci:

  Samuel Andračšík 3.B, Soňa Filipová 5.B, Alžbeta Jacková 7.B

  Vo vlastnej tvorbe boli ocenení:

  Daniel Falat 3.B, Kristína Štefčáková 4.A, Nick Garcia 4.A

 • Rozprávanie spod košatej lipy

  5. mája sa v Mestskej galérii v Lipanoch  uskutočnil 16. ročník  súťaže mestských škôl v prednese prózy Rozprávanie spod košatej lipy.

  V prvej kategórii 1. miesto získal Samuel Andraščík z 3.B, 2.miesto Sebastián Gladiš z 3.B.

 • Hviezdička a Deň Zeme

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa koná každoročne 22. apríla. Aj naša škola Hviezdička si tento deň pripomenula rôznymi aktivitami. Žiaci vymenili školské tašky a učebnice za zberový papier a zaujímavým spôsobom si obohatili svoje vedomosti o odpadoch. Prostredníctvom interaktívnych úloh sa žiačky a žiaci II. stupňa dozvedeli, prečo je dôležité sa odpadmi zaoberať, čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia, a aké je najvhodnejšie riešenie tohto problému. Veríme, že takýmto aktívnym učením žiaci nadobudli ucelený prehľad o problematike týkajúcej sa odpadov a tiež, že takto netradične strávený deň priniesol všetkým zúčastneným veľa spoločnej zábavy.

 • Recykluj a vyhraj

  Dvanásty ročník súťaže s firmou MILK – AGRO, spol. s. r. o. bol znova úspešný pre našu školu. V kategórii A3 (zber hliníkových viečok z výrobkov SABI v prepočte na jedného žiaka) sme obsadili 9. miestov kategórii B3 (zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI v prepočte na jedného žiaka) sme získali pekné 4. miesto a tak sme sa opäť zaradili medzi 10 najlepších škôl zo 76 zaregistrovaných v daných kategóriách. Všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do zberu, ďakujeme a v mesiaci jún ich peknými cenami aj oceníme.

 • Výsledková listina krajského kola Chemickej olympiády

  Dňa 23.4. sa v našej škole konalo krajské kolo Chemickej olympiády. Prinášame vám výsledkovú listinu.

  vysledkova_listina_kk_cho.xlsx

  Ing. Jana Straková, organizátorka KK CHO