Známky Rozvrh Suplovanie Kontakt Jedálny lístok Hodnotiaca správa

Utorok 3. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 4.3.2015)
Júlia Sekeráková (VII.B)
Počet návštev: 1377443

Aktuality

 • Striebro a cena poroty v krajskom kole Šalianskeho Maťka

  V piatok 20. februára sa v Prešove konal 22. ročník krajskej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C.Hronského. Žiaci Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici 1 v Lipanoch úspešne reprezentovali nielen školu, ale aj mesto a okres Sabinov. V prvej kategórii (2.- 3.ročník) SamuelAndraščík z 3.B získal cenu poroty za originálny a kultivovaný prednes. V druhej kategórii (4.- 5.ročník) Darina Baricová  z 5.B sa umiestnila na 2. mieste. Tešíme sa z ich úspechov a srdečne blahoželáme.

 • Prvé miesto v Dejepisnej olympiáde

  Dňa 12. februára 2015 sa na ZŠ  Ul. 17. novembra v Sabinove uskutočnil  7. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. V každej zo štyroch súťažných kategórií (C, D, E, F) mala zastúpenie aj naša škola. Okrem úloh z učiva príslušného ročníka a regionálnych dejín boli súčasťou  vedomostného testu aj úlohy z vybraného monotematického celku. Tento rok to  boli témy Územie dnešného Slovenska v období praveku a staroveku pre kategórie E, F (7. a 6. ročník)  a Slovensko v rokoch 1939 – 1945 pre kategórie C, D (9. a 8. ročník).  Medzi úspešných riešiteľovsa dostali aj naši žiaci. Žiačka Ivana Skladaná sa umiestnila na 1. mieste v kategórii F (6. ročník). Úspešne nás reprezentovali aj ďalší žiaci – žiak Jozef Kušnír skončil na 4. mieste v kategórii ôsmakov, žiačka 9. ročníka Lenka Girová obsadila 5. miesto. Víťazke a úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Finále súťaže Talent ZŠ regiónu Šariš

  V Prešove sa 18. februára 2015 uskutočnilo finále súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Podujatie prebehlo v zasadačke prešovského mestského úradu, kde sa stretli finalisti školských kôl základných škôl miest Prešov, Sabinov a Lipany. Súťaž bola určená žiakom 6.-9. ročníka a konala sa pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. AndreyTurčanovej. Samotné testovanie prebiehalo v dvoch kolách, v ktorých žiaci riešili 20 úloh. Jednotlivé úlohy neboli „zďaleka“ také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdalo. Organizátori vyhlásili súťažiacich, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke finalistov. Medzi nimi boli žiaci všetkých zúčastnených miest. Dve z našich dievčat sa spomedzi tridsiatky súťažiacich umiestnili v prvej desiatke. Tatiana Bujňáková na 8. mieste a Patrícia Baňasová na 9. mieste.  Desiatka najlepších súťažiacich získala možnosť zúčastniť sa zdarma niektorého z víkendových  stretnutí, ktoré organizuje IQkids. Sú to rôzne vedecké výpravy, fotografické workshopy spojené s fotografovaním prírody, logické sústredenia.Súboj talentov presvedčil organizátorov o zmysle takýchto súťaží, o potrebe rozvíjania logického myslenia, či cibrenia matematiky a verbálnych schopností žiakov. Možno sú to na pohľad nezaujímavé oblasti, no život nás presviedča o potrebe precvičovania netradičných úloh, čo vedie žiakov k samostatnému a tvorivému mysleniu. Pretože samotná škola nie je „iba“ vzdelávacou organizáciou, ale svoje miesto v nej majú všetky spôsoby rozvíjania  jednotlivých druhov  inteligencie, vrátane logickej. Dievčatá, blahoželáme.

 • Talent základných škôl regiónu Šariš

  Internetový portál IQkids.sk vyhlásil súťaž pod názvom Talent základných škôl regiónu Šariš, ktorá prebehne v mesiaci február 2015. Súťaž sa koná pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Cieľom súťaže je na základe vypracovania úloh preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov. Súťaž je určená žiakom základných škôl regiónu Šariš, žiakom 6. až 9. ročníka všetkých typov tried (matematické, športové, triedy pre nadaných žiakov, ako aj klasické - bežné triedy) miest Prešov, Veľký Šariš, Sabinov, Lipany a obce Šarišské Michaľany.  Súťaž prebehne v dvoch súťažných kolách. V školskom, ktoré sa uskutočnilo na našej škole 10.2. sa do súťaže zapojilo 20 najšikovnejších žiakov 2.stupňa.  Finálové kolo sa uskutoční 18. februára 2015 v zasadačke MsÚ v meste Prešov. Do finálového kola deleguje škola 3 finalistov spomedzi testovaných žiakov, ktorí zvíťazili v školskom kole. Sú to :

 • Ponuka na jarné prázdniny

       Milí rodičia, blížia sa jarné prázdniny, máme pre vás ponuku.

       Počas jarných prázdnin organizujeme dve zaujímavé podujatia. Prvé bude v našom okresnom meste a druhé v krajskom.  Výlety sú určené deťom ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1. Vek detí je určený pri konkrétnom podujatí.

 • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

  Žiaci siedmych ročníkov sa v týždni od 2. do 6.2.2015 zúčastnili lyžiarskeho výchovno – výcvikového kurzu  v Malom Lipníku. 22 žiakov bolo ubytovaných v chate U Financa. Lyžiarsky výcvik prebiehal na svahu s vlekom Poma, ktorý bol neďaleko chaty. Výhodou tohto lyžiarskeho strediska bolo, že sme tam boli sami, neboli sme obmedzovaní inými lyžiarskymi kurzami a lyžiarmi. Prvý deň boli žiaci podľa schopností rozdelení do dvoch družstiev: družstvo nelyžiarov a lyžiarov. Až polovica zo zúčastnených žiakov nikdy nelyžovali a nestáli na lyžiach. V oboch družstvách bola v prvý deň skontrolovaná lyžiarska výstroj, žiaci sa učili nosiť lyže, pripínať, padať a vstávať, chodiť na lyžiach, obraty na lyžiach, výstupy, zjazd po spádnici, zjazd v pluhu po spádnici a brzdenie. Poobede si obidve družstvá vyskúšali aj jazdu na vleku. Počas ďalších dní lyžiarskeho výcviku si družstvo nelyžiarov osvojili oblúky v pluhu, oblúky z prívratu hornou a dolnou lyžou. V družstve lyžiarov sme sa zameriavali na zdokonalenie už ich nadobudnutých  lyžiarskych zručnosti a techniky lyžovania, u niektorých sme opravovali nesprávne návyky pri lyžovaní. Lyžiarsky výcvik prebiehal v dvoch fázach a to dopoludnia a popoludní. V stredu si žiaci vyskúšali večerné lyžovanie, z ktorého mali obrovskú radosť. V stredu poobede sme uskutočnili krátku vychádzku do miestnej obce Malý Lipník. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžovania, čo dokázali aj v preteku jazdy zručnosti. V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, pripravovali svoj program na večer, ktorým bavili svojich spolužiakov. V priebehu lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu boli prezentované prednášky s tematikou metodika a technika lyžovania, biely kódex pre lyžiarov, terminológia. Každý večer prebiehal program, ktorý pozostával zo zábavných aktivít a diskotéky. Disciplína u žiakov bola veľmi dobrá, medzi žiakmi a inštruktormi vládla príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe aj personálu ubytovne. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.

 • Obvodné kolo Matematickej olympiády

  V obvodovom kole Matematickej olympiády – kategória Z5, ktoré sa konalo 21.1.2015 na ZŠ,  Ul. 17. novembra v Sabinove, sa náš žiak Ľubomír Bodnár (V. A)  stal úspešným riešiteľom. Umiestnil sa na peknom  4. mieste.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj vyučujúcej, pani učiteľke  PaedDr. Anne Dzurusovej.

 • Informácie pre rodičov deviatakov

  Vážení rodičia, dovoľte, aby sme vás oboznámili s  harmonogramom prijímacieho konania na stredné školy podľa zák. 245/2008 Z.z. v školskom roku 2014/2015

  1) Predkladanie prihlášok: rodič predkladá prihlášku žiaka riaditeľovi ZŠ:

  • na talentové skúšky do 20.2.2015
  • na ostatné skúšky do 10.4.2015

  Prihláška musí byť podpísaná:

 • Lyžiarsky výcvik - zoznam výstroja

     1.

  Zjazdové lyže, lyžiarske topánky, palice, lyžiarske oblečenie, vetrovka

     2.

  Pevné zimné topánky, prezúvky, ponožky, pančucháče, kamaše, podkolienky

     3.

  Spodná bielizeň, pyžamo, tepláková súprava, tielka, tričká

     4.

 • Okresné kolo Šalianskeho Maťka

  V priestoroch našej školy sa  23. januára konal 22. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského za okres Sabinov. Aj tento ročník, ako aj tie minulé, sa tešil mimoriadnemu záujmu, do súťaže sa prihlásilo 15  škôl s 35 recitátormi v troch kategóriách. Súťažiacich prišli  pozdraviť   Mgr. Anna Špyrková zo Školského úradu v Lipanoch a Mgr. Pavol Palenčár, riaditeľ školy. Súťažné dopoludnie prebiehalo  v príjemnej atmosfére a v  esteticky upravených priestoroch.  Pre zúčastnených bolo pripravené  občerstvenie, upomienkové darčeky, čestné uznania a pre víťazov diplomy a hodnotné ceny, ktoré zabezpečil  Mgr. Martin Šuhaj, zástupca riaditeľa.