Známky Rozvrh Kontakt Zápis Jedálny lístok Hodnotiaca správa

Z galérie

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.11.2015)
Erika Futejová (IX.B)
Katarína Ištoňová (IX.A)
Katarína Mihaliková (VII.B)
Katarína Prevužňáková (IV.A)
Katarína Skladaná (IX.A)
Katarína Sčisláková (IX.B)
Zajtra (Štvrtok 26.11.2015)
Alžbeta Jacková (VIII.B)
Počet návštev: 1683346

Streda 25. 11. 2015

Mapa

Právne informácie

Aktuality

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo základnej školy udeľuje na stredu 25. novembra 2015 riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka z dôvodu testovania piatakov Testovanie 5 - 2015.  Školská jedáleň bude v tento deň pre všetkých žiakov fungovať riadne. Žiakom, ktorí dochádzajú alebo sa nemôžu dostaviť po obed, bude vydaný balíček v utorok 24. novembra. Týchto žiakov je potrebné vopred nahlásiť.

 • Informácie o Testovaní 5 - 2015

  Testovanie 5 – 2015 sa uskutoční  25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bude realizované iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov so ZZ.  Naša škola sa v zozname vybraných škôl nenachádza. To znamená, že žiaci našej školy, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, sa testovania nezúčastnia.

 • V rytme tanca

  Stalo sa už tradíciou, že Školský klub detí pri ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1 si pozýva deti prípravných ročníkov z MŠ Centrum a MŠ kpt. Nálepku na spoločné podujatie, aby sme ukázali, že v škole sa nielen učíme ale sa  aj zabávame. V tomto školskom roku sa toto stretnutie uskutočnilo 19. novembra. V našej škole bolo poriadne veselo. Deti zo Školského klubu si pripravili niekoľko jednoduchých tancov, ktoré  spolu učili tancovať aj svojich mladších kamarátov zo škôlky. V rytme tanca sa deťom viedlo veľmi dobre. Po krátkom občerstvení deti v skupinkách zhotovovali múdre sovy a tie si odniesli do svojich škôlok. Šťastný úsmev detí z materských škôlok bol odmenou pre pani vychovávateľky, ktoré sa podieľali na príprave podujatia.

 • Coca cola - školský pohár

  Naši starší chlapci a dievčatá sa zúčastnili  1.kola celoslovenskej súťaže vo veľkom futbale, ktoré sa uskutočnilo na UT v ZŠ, Komenského 113 v Lipanoch. Dievčatá po remíze 0:0 s domácim družstvom prehrali až po strelách zo značky pokutových kopov 3:1 a nepostúpilo do ďalšieho kola. Chlapci vo vyrovnaných dueloch zvíťazili nad ZŠ, Komenského, Sabinov  2:0 a prehrali s domácim družstvom 0:2 a so Šarišskými Dravcami 1:2. Celkovo obsadili 3. miesto.

 • Mikulášska burza hračiek

  Ani sme sa nenazdali a opäť sú pred nami najkrajšie sviatky v roku Vianoce.  V  ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany  nás čaká 3.12.2015 tretí ročník zaujímavého podujatia, ktorý má názov Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek. Toto podujatie  je podporené Komunitnou nadáciou Modrá Torysa a je určené deťom školských klubov nášho regiónu.

 • Oxdog florbalová súťaž

  V dňoch 21.- 23.10.2015 sa v našej škole  uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiakov a žiačok. Zúčastnilo sa ho spolu 24 družstiev z nášho Sabinovského okresu. Mali sme príležitosť vidieť dynamické akcie s obdivuhodnými individuálnymi výkonmi. Správnou športovou atmosférou vytvorenou žiakmi a so srdcami florbalového fanúšika sa nám podarilo vybojovať pre Lipany a našu školu postup v troch kategóriách. Našu Hviezdičku budú v novembri 2015 reprezentovať na krajskom kole  starší a mladší žiaci a žiaci 3.-4. ročníka. Ďakujeme.

 • Družinársky karneval

  Aj tento rok sa 28.októbra v telocvični našej školy uskutočnil družinársky karneval pod názvom Čarovná  jeseň. Zúčastnilo sa ho viac ako 50 detí zo všetkých troch oddelení .Pod taktovkou vychovávateliek  aj rodičov sa deti zmenili a oslávili jeseň formou krásnych farebných masiek.  Nechýbali čarodejnice ,kostry, vlkodlaci, bosorky, lesné víly, ale aj motýle či iné rozprávkové bytosti. Hravou formou sa prezentoval i, spolupracovali  a samozrejme ,že pri dobrej hudbe a ešte lepšej nálade si zasúťažili. Vyvrcholením bola tanečná zábava so šťastnými úsmevmi detských tváričiek a spokojnosť pani  vychovávateliek.

 • DOD v Spojenej škole Prešov

  Dňa 28. októbra 2015 (streda) sa vybraní žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením výchovného poradcu    Mgr. Antona Klenotiča zúčastnili Dňa otvorených dverí v Spojenej škole v Prešove (Ľ. Podjavorinskej 22).  Žiaci, ktorí by mali záujem študovať na tejto strednej škole, získali množstvo informácií o škole a o podmienkach štúdia. Okrem študijných odborov, ktoré ponúka SOŠ technická (mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, grafik digitálnych médií, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, technické lýceum) je na Spojenej škole možné študovať aj študijný odbor gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy. Zaujímavé boli aj informácie o zapojení sa Spojenej školy do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom  Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej EÚ. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu.  Žiaci videli video ukážky z vyučovacích hodín, absolvovali rozhovory s vedením školy a pedagogickými zamestnancami a prehliadku školy, počas ktorej si prezreli odborné učebne, dielne, CNC stroje a stretli svojich bývalých spolužiakov zo základnej školy. Nechýbalo občerstvenie a propagačné letáky. Viac informácií o škole nájdete na stránke: http://spojenask.edupage.sk/

 • Jeseň v krúžku MIX

  Deti to prirodzene vždy ťahá k prírode – Potulky okolím Lipian.

  Deti potrebujú prírodu – kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej. Príroda nám ponúka veľké množstvo podnetov na spoločné hry a rozhovory. Pri nich pevne ukotvíme v deťoch zážitky z psychickej a emocionálnej harmónie s okolím.

 • Deň zdravej výživy

  Žiaci  našej ZŠ si aj tento rok pripomenuli 16. október ako Deň zdravej výživy. Vo vestibule budovy  bola pripravená výstavka Plody jesene zhotovená  z ovocia a zeleniny, ktorú  vopred priniesli naši žiaci.  Starší žiaci ráno odvysielali rozhlasovú reláciu o  racionálnej výžive. Vyhlásili sme tiež celoškolskú súťaž o najlepšiu literárnu a výtvarnú prácu s tematikou zdravej výživy. Deň zdravej výživy má poukázať na správne stravovanie  s dostatočným prísunom minerálov a vitamínov. Vďaka šikovným mamičkám a babičkám   a pod vedením vyučujúcich si mladší žiaci urobili výstavku jedál a pochutili si  na výborných dobrotách. Starší žiaci si v triedach pripravili ovocné alebo zeleninové šaláty. Tento deň  sponzorsky podporilo  Milk-Agro mliečnym jogurtom pre žiakov školy, ďalšími sponzorom bola firma Tamila. Pracovníčky školskej jedálne pre našich žiakov pripravili zdravé a chutné nátierky, ktoré sme si mohli vychutnať v priebehu dňa.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu.