Známky Rozvrh Suplovanie Kontakt Jedálny lístok Hodnotiaca správa

Pondelok 30. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 30.3.2015)
Šimon Baňas (II.A)
Lukáš Skladaný (IV.A)
Zajtra (Utorok 31.3.2015)
Benjamín Riznár (I.B)
Benjamín Tománek (IV.A)
Počet návštev: 1400253

Aktuality

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie 

  Vedenie ZŠ Hviezdoslavova 1 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že podľa § 150 ods. 5 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom  našej školy na deň 27.03.2015  (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu osláv Dňa učiteľov.

 • Naj dievča - Naj chlapec

  Už tradičným podujatím školských klubov detí sa stala regionálna súťaž Naj dievča – Naj chlapec, ktorá sa uskutočnila 18. marca 2015 v Mestskej galérii. Tentokrát sa do súťaže prihlásilo 8 ŠKD a o titul Naj dievča a Naj chlapec sa uchádzalo 38 detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: dievčatá a chlapci  z 1. – 2.ročníka a dievčatá a chlapci  z 3. – 4. ročníka. Všetci museli prejsť dvoma disciplínami: módnou prehliadkou a voľnou disciplínou, v ktorej predviedli svoj talent v tanci, speve, recitácií, hudbe,  v športe a pod. Porota pri hodnotení to nemala ľahké pretože jednotlivé výkony boli dosť vyrovnané.

 • Hviezdička získala zlaté pásmo

  CHODZEŇE PO BLAŽEJOVAŇU  je názov choreografie DFS, s ktorou sme sa predstavili v hojnom počte 37 členov na tohtoročnej  okresnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborovdňa 13.3.2015 pod názvom Kreácie detského folklóru 2015- na  46. ročníku v priestoroch galérie Mestského úradu v Lipanoch. Toto zvykoslovné pásmo je pásmom, ktoré  priblížilo divákom čaro a atmosféru na dedine na sviatok  sv. Blažeja pred viac ako 120 rokmi -  tretieho februára v hornotoryskom regióne. Tento deň bol vyhradený na obchôdzky žiakov, ktorí v domoch vyberali potraviny pre svojich učiteľov. Vyberanie spájali s prednesením príležitostných piesní a vinšov, za ktoré boli odmenené peniazmi či slaninkou. Spolu účinkovalo 8 detských kolektívov s  205 účinkujúcimi z okresu Sabinov.Hlavným cieľom okresnej prehliadky bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských folklórnych súborov a viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov súborov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií.Výkony súťažiacich kolektívov hodnotila odborná porota v zložení: Jozef Piroh – choreograf, hudobník, PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD. – vysokoškolský pedagóg hudby a PhDr. Jana Pitková – etnografka.

 • Spomienka na jarné prázdniny

  Aj v tomto školskom roku deti našej ZŠ mali možnosť tráviť dva dni z jarných prázdnin netradične. Vychovávateľky pripravili pre ne zaujímavý program. Hneď v prvý prázdninový deň 9 detí využilo ponuku korčuľovania na Zimnom štadióne v Sabinove. Účastníci prežili príjemné popoludnie plné pohybu, korčuliarskych zručností, miestami aj kaskadérskych kúskov.Druhý deň prázdnin  sa 33 detí zúčastnilonávštevy AquaparkuDelňa v Prešove.Okrem plávania, šantenia sa v príjemnej vode, využili možnosť jazdy na tobogánoch. Cestou domov si deti pochvaľovali zážitky z prežitých dní a bolo im ľúto, že tieto dva dni tak rýchlo zbehli.

 • Okresné kolo v basketbale

  Dňa 2.3.2015 sa starší žiaci  našej školy zúčastnili okresného kola v basketbale. Organizátorom bola ZŠ 17.novembra  v Sabinove. Po vzájomnej hre zo základnej skupiny, kde bolo deväť škôl sa naši chlapci prebojovali do semifinále. Tu sme prehrali so ZŠ Komenského Sabinov. Potom nám ostalo hrať o tretie miesto s Cirkevnou ZŠ zo Sabinova. Tento zápas sme vyhrali 27:16 a získali pekné 3. miesto.

 • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 5.a 6. marca  sa  konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

  Výsledky:

  1. kategória (1. – 3. ročník).  V próze 1. miesto: Sebastián Gladiš, 3.B, 2. miesto: Zuzana Kocúreková, 3. A, 3. miesto:Antónia Filipová , 3.A. V poézii: 1. miesto: Samuel Andraščík, 3. B, 2. miesto: Šimon Baňas, 2. A, 3. miesto: Gabriela Bakoňová, 3.A  a Samuel Orság,2.A.

 • Striebro a cena poroty v krajskom kole Šalianskeho Maťka

  V piatok 20. februára sa v Prešove konal 22. ročník krajskej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Žiaci Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici 1 v Lipanoch úspešne reprezentovali nielen školu, ale aj mesto a okres Sabinov. V prvej kategórii (2.- 3.ročník) Samuel Andraščík z 3. B získal Cenu poroty za originálny a kultivovaný prednes. V druhej kategórii (4.- 5.ročník) Darina Baricová  z 5. B sa umiestnila na 2. mieste. Tešíme sa z ich úspechov a srdečne blahoželáme.

 • Prvé miesto v Dejepisnej olympiáde

  Dňa 12. februára 2015 sa na ZŠ  Ul. 17. novembra v Sabinove uskutočnil  7. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. V každej zo štyroch súťažných kategórií (C, D, E, F) mala zastúpenie aj naša škola. Okrem úloh z učiva príslušného ročníka a regionálnych dejín boli súčasťou  vedomostného testu aj úlohy z vybraného monotematického celku. Tento rok to  boli témy Územie dnešného Slovenska v období praveku a staroveku pre kategórie E, F (7. a 6. ročník)  a Slovensko v rokoch 1939 – 1945 pre kategórie C, D (9. a 8. ročník).  Medzi úspešných riešiteľovsa dostali aj naši žiaci. Žiačka Ivana Skladaná sa umiestnila na 1. mieste v kategórii F (6. ročník). Úspešne nás reprezentovali aj ďalší žiaci – žiak Jozef Kušnír skončil na 4. mieste v kategórii ôsmakov, žiačka 9. ročníka Lenka Girová obsadila 5. miesto. Víťazke a úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Finále súťaže Talent ZŠ regiónu Šariš

  V Prešove sa 18. februára 2015 uskutočnilo finále súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Podujatie prebehlo v zasadačke prešovského mestského úradu, kde sa stretli finalisti školských kôl základných škôl miest Prešov, Sabinov a Lipany. Súťaž bola určená žiakom 6.-9. ročníka a konala sa pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. AndreyTurčanovej. Samotné testovanie prebiehalo v dvoch kolách, v ktorých žiaci riešili 20 úloh. Jednotlivé úlohy neboli „zďaleka“ také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdalo. Organizátori vyhlásili súťažiacich, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke finalistov. Medzi nimi boli žiaci všetkých zúčastnených miest. Dve z našich dievčat sa spomedzi tridsiatky súťažiacich umiestnili v prvej desiatke. Tatiana Bujňáková na 8. mieste a Patrícia Baňasová na 9. mieste.  Desiatka najlepších súťažiacich získala možnosť zúčastniť sa zdarma niektorého z víkendových  stretnutí, ktoré organizuje IQkids. Sú to rôzne vedecké výpravy, fotografické workshopy spojené s fotografovaním prírody, logické sústredenia.Súboj talentov presvedčil organizátorov o zmysle takýchto súťaží, o potrebe rozvíjania logického myslenia, či cibrenia matematiky a verbálnych schopností žiakov. Možno sú to na pohľad nezaujímavé oblasti, no život nás presviedča o potrebe precvičovania netradičných úloh, čo vedie žiakov k samostatnému a tvorivému mysleniu. Pretože samotná škola nie je „iba“ vzdelávacou organizáciou, ale svoje miesto v nej majú všetky spôsoby rozvíjania  jednotlivých druhov  inteligencie, vrátane logickej. Dievčatá, blahoželáme.

 • Talent základných škôl regiónu Šariš

  Internetový portál IQkids.sk vyhlásil súťaž pod názvom Talent základných škôl regiónu Šariš, ktorá prebehne v mesiaci február 2015. Súťaž sa koná pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Cieľom súťaže je na základe vypracovania úloh preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov. Súťaž je určená žiakom základných škôl regiónu Šariš, žiakom 6. až 9. ročníka všetkých typov tried (matematické, športové, triedy pre nadaných žiakov, ako aj klasické - bežné triedy) miest Prešov, Veľký Šariš, Sabinov, Lipany a obce Šarišské Michaľany.  Súťaž prebehne v dvoch súťažných kolách. V školskom, ktoré sa uskutočnilo na našej škole 10.2. sa do súťaže zapojilo 20 najšikovnejších žiakov 2.stupňa.  Finálové kolo sa uskutoční 18. februára 2015 v zasadačke MsÚ v meste Prešov. Do finálového kola deleguje škola 3 finalistov spomedzi testovaných žiakov, ktorí zvíťazili v školskom kole. Sú to :