• Krúžky

  • Rozmanitosť záujmových útvarov je reakciou na záujmy žiakov, počet záujmových útvarov - 20 (väčšinu z nich vedú učitelia) - svedčí o zainteresovanosti učiteľov o dianie v škole, ale aj o snahu rozvíjať a prehlbovať zručnosti a schopnosti žiakov podľa ich záujmov. 

   • EKO-BIO
   • Florbalový krúžok - 1. ročník
   • Florbalový krúžok - dievčatá
   • Florbalový krúžok MP
   • Florbalový krúžok SP
   • Futbalový krúžok MŽ
   • Futbalový krúžok SŽ
   • Historicko-poznávací
   • Hrady a povesti
   • Krúžok ANJ
   • Mixáčik
   • MSJL
   • Monitor SJL
   • MSJL
   • Monitor SJL
   • NovK
   • Novinársky krúžok
   • Relaxačná mix gymnastika
   • Šachový krúžok
   • Šiestacké všeličo
   • ŠKD 1.odd
   • ŠKD 2.odd
   • ŠKD 3.odd