• Mgr. Juliána Andraščíková
   Mgr. Juliána AndraščíkováAsistentka učiteľa
  • Mgr. Beáta Bujňáková
   Mgr. Beáta BujňákováVychovávateľka
  • Mgr. Elena Čamajová
   Mgr. Elena ČamajováUčiteľka
   Triedna učiteľka: VII.A
  • Mgr. Zuzana Čekanová
   Mgr. Zuzana ČekanováUčiteľka
   Triedna učiteľka: IX.B
  • Mgr. Anna Daráková
   Mgr. Anna DarákováVychovávateľka
  • Mgr. Ľudmila Dobrovičová
   Mgr. Ľudmila DobrovičováUčiteľka
   Triedna učiteľka: I.A
  • Mgr. Gabriela Tomášová
   Mgr. Gabriela TomášováUčiteľka
   Triedna učiteľka: VIII.A
  • Mgr. Alena Jarošová
   Mgr. Alena JarošováUčiteľka
   Triedna učiteľka: V.A
  • Mgr. Anton Klenotič
   Mgr. Anton KlenotičUčiteľ
   Triedny učiteľ: VIII.B
  • Mgr. Eva Lipovská
   Mgr. Eva LipovskáVychovávateľka
  • Mgr. Ivica Molnárová
   Mgr. Ivica MolnárováUčiteľka
   Triedna učiteľka: II.A
  • Mgr. Pavol Palenčár
   Mgr. Pavol PalenčárRiaditeľ
  • Ing. Stanislav Reištetter
   Ing. Stanislav ReištetterUčiteľ
   Triedny učiteľ: VII.B
  • Mgr. Andrea Semanová
   Mgr. Andrea SemanováUčiteľka
   Triedna učiteľka: II.B
  • Mgr. Janka Smolková
   Mgr. Janka SmolkováUčiteľka
   Triedna učiteľka: IV.A
  • Ing. Jana Straková
   Ing. Jana StrakováUčiteľka
   Triedna učiteľka: VI.A
  • Mgr. Martin Šuhaj
   Mgr. Martin ŠuhajZástupca
  • Mgr. Andrea Tarkošová
   Mgr. Andrea TarkošováUčiteľka
  • Mgr. Lenka Vargová
   Mgr. Lenka VargováUčiteľka
   Triedna učiteľka: V.B
  • Mgr. Mária Župová
   Mgr. Mária ŽupováVychovávateľka
  • Mgr. Anna Adamečková
   Mgr. Anna AdamečkováUčiteľka
   Triedna učiteľka: I.B
  • PaedDr. Miroslav Hricík
   PaedDr. Miroslav HricíkUčiteľ
  • Mgr. Monika Kandráčová
   Mgr. Monika KandráčováUčiteľka
   Triedna učiteľka: III.A
  • PaedDr. Emília Lipovská
   PaedDr. Emília LipovskáUčiteľka
  • Mgr. Miriama Mindeková
   Mgr. Miriama MindekováAsistentka učiteľa
  • Klaudia Robová
   Klaudia RobováUčiteľka
  • Mgr. Lukáš Visocký
   Mgr. Lukáš VisockýUčiteľ
   Triedny učiteľ: IX.A
  • Mgr. Kamil Zagrapan
   Mgr. Kamil ZagrapanUčiteľ
   Triedny učiteľ: VI.B