• Zoznam predmetov

  • Predmety v našej škole

  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • BIO
  • Biológia
  • CGT
  • Čitateľská gramotnosť
  • DEJ
  • Dejepis
  • ETV
  • Etická výchova
  • FYZ
  • Fyzika
  • GEG
  • Geografia
  • HUV
  • Hudobná výchova
  • CHE
  • Chémia
  • ILI
  • Individuálna logopedická intervencia
  • IFV
  • Informatická výchova
  • INF
  • Informatika
  • MAT
  • Matematika
  • NBV
  • Náboženská výchova
  • Nv-G
  • Náboženská výchova - GrKat
  • NJD
  • Nemecký jazyk
  • OBN
  • Občianska náuka
  • ODC
  • Odpočinková činnosť
  • PRV
  • Pracovné vyučovanie
  • PDA
  • Prírodoveda