• pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
   • V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom bude vyučovanie v škole pozastavené na dobu 14 dní od 16. marca 2020. O ďalších zmenách Vás budeme informovať
   • mám nárok na obed zdarma ak:
    * som v škole aspoň jednu vyučovaciu hodinu
    obed si platím ak:
    * ochorel som v noci
    * neodhlásil som sa do 14.00 deň vopred
    * som obed neodobral a bol som v škole
   • Milí rodičia, pripravili sme pre Vás ďalšiu službu. Ak budete potrebovať potvrdenie o návšteve školy pre Vaše dieťa, nemusíte navštíviť školu, ale z domu po prihlásení sa na našu web stránku si potrebné potvrdenie vytlačíte sami. Na potvrdení má každé dieťa jedinečný QR kód. Postup ako si rodič vytlačí potvrdenie uvádzame nižšie - čítaj viac


   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Novinky

     • Zápis do 1. ročníka

      Vážení rodičia budúcich prvákov,

      srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy v dňoch 15. 04. – 17. 04. 2020 v čase od 13:00 – 16:00 hod. Vzhľadom k aktuálnej situácii, uvítali by sme podanie prihlášok v elektronickej podobe. Chceme tým predísť zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí v uzavretom priestore.

    • Zápis do 1. ročníka
    • Office365
     • Office365

      Vážení rodičia,

      v prípade, že pri vypracovávaní úloh vám chýba na správne zobrazenie dokumentu Word, Excel alebo Powerpoint máme pre vás možnosť pracovať s Office365, ktorý vieme aktivovať každému žiakovi našej školy žiackou licenciou. Stačí poslať mail na office365@zshviezdoslavova.sk v ktorom uvediete meno žiaka, triedu a email na rodiča. Následne vám do mailu prídu prihlasovacie údaje. Prihlásiť sa môžte https://office.com.

     • Oznam pre rodičov

      Vážení rodičia,

      snažíme sa zo všetkých síl, aby sme učivo, ktoré by vaše deti, naši žiaci, získavali v škole, sprostredkovali pre vás iným spôsobom. Materiály a úlohy budeme posielať hlavne cez našu Edupage. Je to moderný e-learningový a komunikačný nástroj pre rodičov, učiteľov a žiakov. Na to, aby ste sa k úlohám dostali, potrebujete prihlasovacie meno a heslo. Pre žiaka generuje meno a heslo škola, rodič sa prihlasuje emailom a následne si vygeneruje vlastné heslo. Email rodiča musí byť registrovaný v systéme školy, ináč sa na Edupage nedostanete. V prípade, že ste sa v školskom systéme neregistrovali a máte o to záujem, zašlite svoj mail na registracia@zshviezdoslavova.sk . Ak máte problémy s prihlásením, píšte na email podpora@zshviezdoslavova.sk. Budeme sa snažiť obratom odpovedať na vaše otázky.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • Info

      Zajtra 13.3.2020 bude vyučovanie prebiehať riadne. Zrušená bude poobedňajšia činnosť - krúžky, ZUŠ a ŠKD. Nakoľko si vážime našich rodičov pre tých, ktorí nebudú mať možnosť zabezbečiť si pooobedňajší dozor na tento deň pre svoje deti, bude jedno oddelenie ŠKD podľa dohovoru s vychovávateľkou pracovať.

    • Info
     • Oznam

      V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom bude vyučovanie v škole pozastavené na dobu 14 dní od 16. marca 2020.

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

      Vážení rodičia,

      v súvislosti so šírením uvedeného vírusu ( koronavírus COVID-19) vydáva riaditeľstvo ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany usmernenie pre žiakov a pedagógov ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedo
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 1. 4. 2020
  • Jedálny lístok

   • Streda01. 04.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Štvrtok02. 04.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

   • 2. časť Literárneho maratónu
   • Lyžiarsky výcvik
   • Vianočný koncert
   • Medzinárodný deň školských knižníc
   • Dopravné hry našich prvákov v materskej škole
   • Matematika
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
   • Vystúpenie - Vianoce RS
   • Vystúpenie - Charitný dom
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3467478