• Aktuality

     • Zápis do 1. ročníka
      • Zápis do 1. ročníka

       Vážení rodičia budúcich prvákov,

       srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy v dňoch 15. 04. – 17. 04. 2020 v čase od 13:00 – 16:00 hod. Vzhľadom k aktuálnej situácii, uvítali by sme podanie prihlášok v elektronickej podobe. Chceme tým predísť zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí v uzavretom priestore.

     • Office365
      • Office365

       Vážení rodičia,

       v prípade, že pri vypracovávaní úloh vám chýba na správne zobrazenie dokumentu Word, Excel alebo Powerpoint máme pre vás možnosť pracovať s Office365, ktorý vieme aktivovať každému žiakovi našej školy žiackou licenciou. Stačí poslať mail na office365@zshviezdoslavova.sk v ktorom uvediete meno žiaka, triedu a email na rodiča. Následne vám do mailu prídu prihlasovacie údaje. Prihlásiť sa môžte https://office.com.

     • Oznam pre rodičov
      • Oznam pre rodičov

       Vážení rodičia,

       snažíme sa zo všetkých síl, aby sme učivo, ktoré by vaše deti, naši žiaci, získavali v škole, sprostredkovali pre vás iným spôsobom. Materiály a úlohy budeme posielať hlavne cez našu Edupage. Je to moderný e-learningový a komunikačný nástroj pre rodičov, učiteľov a žiakov. Na to, aby ste sa k úlohám dostali, potrebujete prihlasovacie meno a heslo. Pre žiaka generuje meno a heslo škola, rodič sa prihlasuje emailom a následne si vygeneruje vlastné heslo. Email rodiča musí byť registrovaný v systéme školy, ináč sa na Edupage nedostanete. V prípade, že ste sa v školskom systéme neregistrovali a máte o to záujem, zašlite svoj mail na registracia@zshviezdoslavova.sk . Ak máte problémy s prihlásením, píšte na email podpora@zshviezdoslavova.sk. Budeme sa snažiť obratom odpovedať na vaše otázky.

      • Oznam

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • Info
      • Info

       Zajtra 13.3.2020 bude vyučovanie prebiehať riadne. Zrušená bude poobedňajšia činnosť - krúžky, ZUŠ a ŠKD. Nakoľko si vážime našich rodičov pre tých, ktorí nebudú mať možnosť zabezbečiť si pooobedňajší dozor na tento deň pre svoje deti, bude jedno oddelenie ŠKD podľa dohovoru s vychovávateľkou pracovať.

      • Oznam

       V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom bude vyučovanie v škole pozastavené na dobu 14 dní od 16. marca 2020.