• Školská jedáleň

    • Školská jedáleň, Hviezdoslavova1 Lipany  je zariadenie, ktoré pripravuje stravu  pre deti MŠ-Nám.sv. Martina 80, žiakov ZŠ- Hviezdoslavova 1 a zamestnancov MŠ a ZŠ.

     Strava je pripravovaná na základe jedálneho lístka, ktorý je zostavovaný podľa:

     • hygienických požiadaviek
     • zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
     • odporúčaných výživových dávok
     • materiálno – spotrebných noriem
     • finančného limitu na nákup potravín
     • zásad HACCP

     Štruktúra jedálneho lístka počas piatich stravovacích dní je nasledovná:

     • jedno hlavné múčne jedlo
     • dve hlavné mäsové jedlá
     • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením / ryža, žemľa, ovsené vločky/
     • jedno hlavné zeleninové alebo odľahčujúce jedlo

     Odhlasovanie zo stravy sa prevádza deň vopred do 14,00 hod. na telefónom čísle 051/4572313. V prípade choroby je potrebné 1. deň prísť po obed obedárom a ostatné dni riadne odhlásiť.

     Spôsob úhrady stravného:

     • poštovou poukážkou
     • prevodom z účtu
      • IBAN SK54 0200 0000 0016 5119 4958
      • Variabilný symbol: 123
      • Špecifický symbol: konkrétny mesiac, za ktorý sa uhrádza stravné
      • Poznámka: uviesť meno a triedu žiaka

     Stravné poplatky

     • 1. stupeň - 0,88 €
     • 2. stupeň - 0,95 €

     Stravné je potrebné uhradiť do 22. dňa predchádzajúceho mesiaca, najneskorší termín odovzdania dokladu o platbe je 25. deň v mesiaci.

     Naša školská jedáleň sa zapojila do projektu:

     • ŠKOLSKÉ OVOCIE, ktoré je podporované vládou SR a EÚ
     • ŠKOLSKÉ MLIEKO, ktoré je podporované vládou SR a EÚ
      • snahou projektu je podporiť spotrebu ovocia a mliečnych výrobkov u detí. Ich pravidelnou spotrebou dodať detskému organizmu potrebné látky na vývoj svalovej hmoty, pre stavbu kostí a chrupu, pre normálny rast a odolnosť proti infekciám.
     • DANONE  - MLIEČNA ŠKOLSKÁ LIGA,

     KONTAKT:  jedalen.zshv@gmail.com