• Kritéria na prijatie

    • V tomto školskom roku sa uskutočni prijímacie testovanie dňa 16.5.2017 /štvrtok/ od 15,00 hod. v Mestskej hale v Lipanoch

     Na základe § 105 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) vydávame tieto kritéria na prijímanie detí do športovej triedy:

     1.      Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

     • Beh na 40m so zmenami smeru
     • Skok do diaľky z miesta
     • Test agility
     • Hod plnou loptou
     • Sed - ľah za 30 sek.

     2. Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti:

     • prekážková dráha (florbalka, loptička)
     • streľba na bránku

     3.      psychodiagnostické vyšetrenie (po prijatí v septembri)

     4.      zdravotný stav (po prijatí v septembri);