• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Milí rodičia, pripravili sme pre Vás ďalšiu službu. Ak budete potrebovať potvrdenie o návšteve školy pre Vaše dieťa, nemusíte navštíviť školu, ale z domu po prihlásení sa na našu web stránku si potrebné potvrdenie vytlačíte sami. Na potvrdení má každé dieťa jedinečný QR kód. Postup ako si rodič vytlačí potvrdenie uvádzame nižšie - čítaj viac


  •     Aktuality

     • Kandidáti do rady školy za rodičov

      Nakoľko skončilo funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, je potrebné zostaviť pre voľby zoznam kandidátov. Tento je tvorený podľa štatútu z volených triednych dôverníkov, ktorí písomne odsúhlasia svoju kandidatúru. Kandidovať do rady školy môže hociktorý rodič, ktorý doručí podpísaný súhlas (viď. príloha, tlačivo na vrátnici školy) na zaradenie na kandidátsku listinu do piatka 24.9.2021, 12.00 hod. riaditeľovi školy / resp. zástupcovi ZŠ/.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľstvo ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 14. 9. 2021 - utorok, z dôvodu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Všetci žiaci sú automaticky odhlásení z obedov na tento deň.

     • Oznam pre rodičov

      Nakoľko musíme dodržiavať nariadenia k prevencii Covid-19 uskutoční sa slávnostné otvorenie šk. roka v triedach o 9.00. Vchádzať sa bude riadne cez hlavný vchod, pričom chcem upozorniť na povinnosť mať rúško. Na prvákov a piatakov budú čakať ich triedni učitelia.

     • Prihlásenie na stravovanie v šk. roku 2021/2022

      Prihlásiť sa na stravu je možne dňa 2.9.2021 od 7.00 u vedúcej ŠJ. Žiak dostane zápisný lístok s informáciami, ktorý po vypísaní a podpísaní zákonným zástupcom vráti vedúcej ŠJ. Šeky na vyplatenie poplatku za stravu dostanú žiaci v triede v priebehu týždňa. Doklad o uhradení stravného (šek, alebo platbu prevodom) je potrebné doniesť vedúcej ŠJ

    • ZŠ Hviezdoslavova 1
     • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné testovanie a samotestovanie.

      1. Na začiatku školského roka ministerstvo školstva umožní dobrovoľné testovanie všetkých žiakov v školách PCR kloktacími testami. Testovanie sa bude realizovať v škole, výsledok príde do 72 hodín.

      Testovať sa môžu všetci žiaci, aj tí, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19.

      2. Okrem testovania na začiatku šk. roka rodič môže realizovať aj dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí v priebehu školského roka. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o tieto testy, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Tieto testy škola odovzdá rodičom.

  • Zvonenia

   Sobota 25. 9. 2021
   • Odhlasovanie stravy


   • deň vopred do 14.00
    
    telefonicky na: 
    051/4572313
    
    online na:
    www.eskoly.sk
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4679259
  • Kontakty

   • Základná škola, Hviezdoslavova 1
   • zshviezdoslavova@gmail.com
   • +421 917 073 128 - kancelária
   • +421 907 977 475 - riaditeľ
   • Hviezdoslavova 1, 08271 Lipany
   • IČO: 37876813
   • DIČ: 2021672059
   • palencar.p@gmail.com
   • Školská jedáleň pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany
   • jedalen.zshv@gmail.com
   • +421 51 4572 313
   • palencar.p@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje